Ak chcete po dokončení novej výstavby, dostavby alebo prestavby opatriť steny v miestnostiach hladkým povrchom, existuje viac možností:

V mnohých prípadoch to možno zvládnuť nanesením vrstvy štukové omietky, čo býva zverené profesionálom. Okrem citeľných nákladov je ale táto voľba spojená s vnesením vlhkosti do domu, ktorá spravidla úplne zmizne až po niekoľkých týždňoch. Až potom je steny možné opatriť tapetami, náterom či dlažbou a vytvoriť tak klímu obyvatelného izby.

Ak sa chcete tomuto problému s vlhkosťou vyhnúť, je ideálny takzvaná vnútorná výstavba. Tu sa steny omietajú v zásade bez dodania vody a ich povrch je čistý. Voda nájde uplatnenie iba pre rozmiešanie tmeliaceho materiálu a lepiaceho spojiva.

Princíp tejto pre domácich majstrov priaznivé alternatívy je protikladom ku klasickému murive a omietanie. Jeho základom je použitie sadrokartónových dosiek a nosných konštrukcií z dreva či kovu.